VEDLIGEHOLDELSE AF Rustfri stålBordplader

Guide til vedligeholdelse af bordplader i rustfri stål

Vedligeholdelse & rengøring af bordplader i rustfri stål

Generelt om bordplader i rustfri stål
Vores rustfrie køkkenborde og vaske anvendes ofte, fordi de har stor styrke og modstandsdygtighed samtidig med, at de er meget rengøringsvenlige. Rustfri stål ligger på linje med glaskeramiske flader, når vi taler om rengøringsvenlighed, herunder fjernelse af bakterier. På trods af de gode egenskaber, skal rustfrie overflader vedligeholdes for at man kan glædes ved dem igennem en lang årrække.

Rengøring
Overfladen på rustfrit stål er glat og solid og dermed let at vedligeholde. Den daglige rengøring klares med en opvredet klud i rent varm vand. Stålbordplader bør herefter aftørres med en tør klud, for at undgå kalkaflejringer. 

Med meget varmt vand tilsat mildt opvaskemiddel fjernes indtørrede rester. Kradse rengøringsmidler som ufortyndet klor, sprit, blegemiddel, fortynder m.m. frarådes. Skrappe slibemidler, skurepulver og svampe af ståluld eller stålbørste bør ikke bruges i den daglige rengøring. 

Vedligehold 
For at bevare glansen samt optisk at minimere ridser kan man pleje stålbordpladen med olie (eksempelvis mineral-/paraffinolie som gammeldags babyolie).

 1.  Olien påføres og gnides let ind med en blød klud
 2. Lad olien hvile i 10 min.
 3. Aftør pladen med en tør, ren klud til pladen er fedtfri.
 4. Aftørring skal altid ske i sliberetningen


Kalkaflejring og kraftig tilsmudsning:
Kalkpletter og andre urenheder fra vandet kan dog fjernes med sprit/afkalkningsmiddel eller eddikeopløsning. Midlet påføres en blød klud, der gnides på pletterne. Følg altid sliberetningen på bordplade.

Ridsefasthed
Mindre brugsridser er uundgåelige på samme måde som de er i stålvaske. Fjernelse af mindre ridser kan ske med rengøringsmidler indeholdende slibemidler (f.eks. flydende skurepulver). MEN! Uprofessionelle bør ikke anvende skurecreme eller andre slibemidler, da disse kan ridse overfladen og/eller efterlade stålbordpladen med en anden glansgrad.

Varmefasthed
Da mange afsætningsriste m.v. er lavet af stål, kan man let fristes til at tro at stålbordplader er 100% varmefast. Dette er dog ikke tilfældet, og om end den rustfri stålbordplade kan klare let varme, bør man aldrig efterlade varme gryder på stålbordpladen uden beskyttende underlag, da dette kan efterlade misfarvninger i overfladen samt at stålet slipper den underliggende kerne.

Den daglige vedligeholdelse

Følg de nedenstående råd for hvordan du bedst klarer den daglige vedligeholdelse af din rustfri stålbordplade.

 • Når de rustfrie overflader har været i brug, skal de rengøres med en fnugfri klud eller en meget blød børste. Først med lidt opvaskemiddel og efterfølgende med rent vand. Tør efter med en fnugfri tør klud. 
  Anvend aldrig slibende eller skurende rengøringsmidler.
 
 • Aflejringer i form af fedtstof eller olie, fjernes med et universalrengøringsmiddel, hvorefter der rengøres med en fnugfri klud, som beskrevet ovenover her. Ved fastsiddende aflejringer kan anvendes en nylonsvamp: Husk altid at bevæge svampen i bordets længderetning.
 
 • Kalkaflejringer fjernes med afkalkningsmiddel. Sørg for de rustfri overflader ikke påvirkes i længere perioder (max. 3 min. af gangen) og skyld grundigt med rent vand.
 
 • Anbring aldrig stålredskaber og gryder direkte på de rustfri overflader, da dette let fører til ridser og i nogle tilfælde efterlader materialeaflejringer, der sidenhen kan danne rust på fladerne.
 
 • Opstående rustpletter kan forsøges fjernet med et pudsemiddel til rustfri stål. Følg i dette tilfælde produktets anvisninger for brug.
 
 • Ved anvendelse af klorholdige rengøringsmidler skal der skyldes grundigt umiddelbart efter brugen.
  Bemærk at klorholdige væsker ikke må stå i vasken i længere tid.
 
 • Brug aldrig syreholdige rengøringsmidler såsom: sølvpudsemidler, salt- og svovlsyre eller lignende til rengøring af de rustfrie flader.
 
 • Sørg altid for at alle de rustfri flader er rengjort efter brug. Rester af fx salt, eddike, surmælksprodukter mv. kan give mærker i overflader som kan være vanskeligt at fjerne.
 
 • Stil aldrig varme genstande direkte på de rustfri overflader, hvis der er ilagt træ. Dette kan få træet til at løsne sig fra stålet.
 

Se nogle af vores løsninger

Har du specielle ønsker?

Vi leverer og udvikler en lang række specielle produkter – ofte efter ønske fra vores kunder.

Send din forespørgsel her.

Kontakt