I starten af januar påbegyndte vi tilbygningen af en ny lagerhal på 125 kvardratmeter,

som vi forventer klar i starten af det marts.